Το Financial Planning είναι η ολιστική προσέγγιση του συνόλου των αναγκών του πελάτη μας.

Το Financial Planning, είναι μια ολοκληρωμένη μέθοδος, δηλαδή ένα σύνολο αρχών, κανόνων και μέσων και η οποία αποσκοπεί στην επίτευξη των στόχων ζωής μιας οικονομικής μονάδας*, μέσω της ορθής διαχείρισης των οικονομικών της.

*Οικονομική μονάδα μπορεί να είναι μια επιχείρηση, μια οικογένεια ή ένα άτομο

Financial Planning είναι μια διαδικασία, δηλαδή ένα σύνολο ενεργειών με καθορισμένη σειρά που σκοπεύουν στην ολιστική, συντονισμένη και επιτυχημένη διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων του πελάτη.

Συγχρόνως είναι δυναμικό γιατί η τακτική επανεξέταση των δεδομένων του πελάτη, μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε και να δίνουμε τις κατάλληλες λύσεις σε κάθε ανατροπή στην ζωή του.Μέσω του Financial Planning σας παρέχουμε προσωποποιημένες συμβουλευτικές υπηρεσίες, απόλυτα προσαρμοσμένες στις ατομικές – οικογενειακές επιθυμίες σας, ευθυγραμμισμένες με τους στόχους και τα όνειρά σας.

Τα οφέλη της μελέτης του Financial Planning

Η ολιστική προσέγγιση του Financial Planning σας βοηθά να:

> Δείτε την μεγάλη εικόνα
> Θέσετε και να ιεραρχήσετε μέσο ακροπρόθεσμους στόχους
> Κατανοήσετε κάθε οικονομική απόφαση που λαμβάνετε
> Χαράξετε ασφαλή πορεία για το μέλλον
> Αξιολογήσετε, μετρήσετε και περιορίσετε τους κινδύνους που ελλοχεύουν
> Προστατευθείτε από καταστροφικά γεγονότα
> Απελευθερώσετε κεφάλαια
> Αυξήσετε την αγοραστική σας δύναμη
> Είστε ευπροσάρμοστοι σε σημαντικές αλλαγές της ζωής σας
> Νιώθετε αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας

Οι οικονομικοί τομείς που εξετάζουμε με το Financial Planning είναι:

 
  1. Προστασία Οικογένειας και Εισοδήματος
  2. Κάλυψη Ικανότητας για Εργασία
  3. Υγεία
  4. Συνταξιοδοτικός Σχεδιαασμός
  5. Επενδύσεις
  6. Σπουδές
  7. Προστασία Περιουσίας
  8. Φόροι Κληρονομιάς
Θέλω προσφορά