Ομαδικη ασφαλεια

Ομαδικές ασφαλίσεις 

Γιατί είναι χρήσιμη η ομαδική ασφάλεια;

Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της. Επιπλέον, στη σημερινή εποχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι παροχές της είναι ουσιαστικές, αναπληρώνουν πιθανές ελλείψεις στις παροχές του Κοινωνικού Φορέα και λειτουργούν αντισταθμιστικά στις μειώσεις των εισοδημάτων των εργαζομένων. H ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσει τους εργαζόμενους από σημαντικά προβλήματα που τους απασχολούν.

Ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε για τους εργαζομένους σας και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε προγράμματα ασφάλισης υγείας που προσφέρουν καλύψεις νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς και σε απλά επιδοματικά προγράμματα.

  • Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας
  • Δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείαςΑσφάλεια Ζωής

Είναι σημαντικό οι άνθρωποί σας να αισθάνονται τη σιγουριά ότι έχουν εξασφαλίσει την οικογένειά τους, σε περίπτωση που συμβεί ένα απρόβλεπτο γεγονός. Τα προγράμματα Ασφάλισης Ζωής καταβάλλουν το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ζωής του εργαζόμενου.

Μόνιμη Ολική/Μερική Ανικανότητα

Τα προγράμματα αυτά καταβάλλουν το κεφάλαιο που έχει συμφωνηθεί στον εργαζόμενο, αν από ατύχημα ή ασθένεια χάσει μόνιμα την ικανότητά του για εργασία.

Ασφάλεια Εισοδήματος  (Πρόσκαιρη ανικανότητα)

Τα προγράμματα ασφάλισης εισοδήματος εξασφαλίζουν εισόδημα στους εργαζόμενους, αν από ατύχημα ή ασθένεια χάσουν πρόσκαιρα την ικανότητά τους για εργασία. Σε περίπτωση πρόσκαιρης απώλειας της ικανότητας για εργασία, τα προγράμματα ασφάλισης αναπληρώνουν το εισόδημά τους, μέχρι να επανέλθουν στην εργασία τους.


Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Ειδικά στο σημερινό περιβάλλον, η πρόβλεψη για τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων σας αποτελεί μια σημαντική παροχή, καθώς η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρώνει τις ελλείψεις και τα κενά της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Προγράμματα Καθορισμένης Εισφοράς (Defined contribution)

Καταβάλλοντας ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα δίνετε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους σας για μία επιπλέον σύνταξη ή ένα εφάπαξ ποσό που θα εισπράξουν στο χρόνο που έχει οριστεί. Το ποσό αυτό μπορεί να είναι ένα σταθερό ποσό ή ποσοστό επί του μισθού του εργαζόμενου.

Φορολογικά Κίνητρα

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σε ισχύ για εισοδήματα από 1/1/2014, οι εισφορές του εργοδότη για ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, εκπίπτουν πλήρως από το φορολογητέο εισόδημα. Το ίδιο ισχύει και για τις εισφορές του εργαζόμενου, καθιστώντας τα Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης ιδιαίτερα ελκυστική παροχή για το ανθρώπινο δυναμικό. 

Ζητήστε Τώρα Προσφορά

Κάντε κλικ στο κουμπί, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την πιο συμφέρουσα και ουσιαστική προσφορά για την κάλυψη των αναγκών σας.

Ασφάλεια. Ασφαλίζω. Οι καλύτερες ασφαλιστικές λύσεις. Είμαστε ομάδα που απαρτίζεται από πιστοποιημένους και καταξιωμένους επαγγελματίες με εμπειρία στην ασφαλιστική αγορά.