Η ομαδική ασφάλιση αποτελεί την καλύτερη απόδειξη του ενδιαφέροντος μιας εταιρίας για το προσωπικό της. Επιπλέον, στη σημερινή εποχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς οι παροχές της είναι ουσιαστικές, αναπληρώνουν πιθανές ελλείψεις στις παροχές του Κοινωνικού Φορέα και λειτουργούν αντισταθμιστικά στις μειώσεις των εισοδημάτων των εργαζομένων. H ασφάλιση ανθρώπινου δυναμικού συμβάλλει στη δημιουργία θετικού κλίματος, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιχείρησης και προσωπικού, ενώ ταυτόχρονα απαλλάσσει τους εργαζόμενους από σημαντικά προβλήματα που τους απασχολούν.

Ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε για τους εργαζομένους σας και τις δυνατότητες της επιχείρησής σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε προγράμματα ασφάλισης υγείας που προσφέρουν καλύψεις νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς και σε απλά επιδοματικά προγράμματα.

Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα

Ειδικά στο σημερινό περιβάλλον, η πρόβλεψη για τη συνταξιοδότηση των υπαλλήλων σας αποτελεί μια σημαντική παροχή, καθώς η ιδιωτική ασφάλιση συμπληρώνει τις ελλείψεις και τα κενά της Κοινωνικής Ασφάλισης.
 

Προγράμματα Καθορισμένης Εισφοράς (Defined contribution)

Καταβάλλοντας ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα δίνετε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους σας για μία επιπλέον σύνταξη ή ένα εφάπαξ ποσό που θα εισπράξουν στο χρόνο που έχει οριστεί. Το ποσό αυτό μπορεί να είναι ένα σταθερό ποσό ή ποσοστό επί του μισθού του εργαζόμενου.

Φορολογικά Κίνητρα

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σε ισχύ για εισοδήματα από 1/1/2014, οι εισφορές του εργοδότη για ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, εκπίπτουν πλήρως από το φορολογητέο εισόδημα. Το ίδιο ισχύει και για τις εισφορές του εργαζόμενου, καθιστώντας τα Ομαδικά Προγράμματα Ασφάλισης ιδιαίτερα ελκυστική παροχή για το ανθρώπινο δυναμικό. 

Θέλω προσφορά