Πηγή εισοδήματος και ευζωίας, καρπός γνώσεων και προσπάθειας, χώρος που ζείτε το μεγαλύτερο μέρος της μέρας: η επιχείρησή σας είναι το παν. Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη λειτουργία της, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, χωρίς εμπόδια! 


Πληρέστερη σειρά ασφαλίσεων για το κτίριο, το περιεχόμενο, το εμπόρευμα, τον εξοπλισμό αλλά και τις βελτιώσεις που εσείς έχετε πραγματοποιήσει σ’ αυτά. Ένα πλήρες εύρος ασφαλιστικών επιλογών καλύπτουν ποικίλες καλύψεις, προστατεύοντας από κάθε απρόοπτο παράγοντα και το έμψυχο δυναμικό της επιχείρησης.


Επιπλέον, η Ασφάλεια Περιουσιακών Στοιχείων Επιχειρήσεων  παρέχει έξυπνα σχεδιασμένα προγράμματα για τις ξενοδοχειακές μονάδες, σε συνεργασία Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αλλά και ασφάλιση και οδική βοήθεια για όλους τους τύπους και τις κατηγορίες επαγγελματικών αυτοκινήτων.

Θέλω προσφορά