Η ασφάλεια ζωής είναι μια σημαντική επένδυση για το μέλλον σου, αλλά και το μέλλον της οικογένειάς σου. Η ασφάλεια ζωής είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας, σε περίπτωση απώλειας ζωής. Με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, χωρίς να οδηγηθούν στην ριζική αλλαγή του τρόπου διαβίωσής τους.

Κατηγορίες Προγραμμάτων:

Ισόβιος Ασφάλεια Ζωής με Αξία Εξαγοράς

Καλύπτει την απώλεια ζωής του ασφαλισμένου, όποτε και εάν αυτή προκύψει. Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, όταν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου. Η κάλυψη παρέχεται για όλη τη διάρκεια ζωής του ασφαλισμένου, ενώ αυτός μπορεί να εξαγοράσει το συμβόλαιό του αν το επιθυμεί.

Απλή Ασφάλεια Ζωής Ετήσιας Διάρκειας
Καλύπτει την απώλεια εισοδήματος που οφείλεται σε μόνιμη ολική ανικανότητα, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.Εξασφαλίζετε μηνιαίο εισόδημα σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία. Αφορά περιόδους ανικανότητας που υπερβαίνουν το έτος και το εισόδημα καταβάλλεται έως την ηλικία των 65 ετών.
Απλή Ασφάλεια Ζωής

Καλύπτει τον κίνδυνο της απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, εάν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο. Η κάλυψη παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως 10, 20, 30 έτη.

Απλή Ασφάλεια Ζωής Μειουμένου Κεφαλαίου

Καλύπτει τον κίνδυνο απώλειας ζωής του ασφαλισμένου για συγκεκριμένο διάστημα. Είναι ιδανικό για αποπληρωμή δανείων. Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο, καθώς σκοπός του είναι η αποπληρωμή των δανείων ή η κάλυψη μειουμένων αναγκών στο μέλλον.

Ασφάλεια Ζωής από Ατύχημα

Καλύπτει, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τον κίνδυνο της απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, λόγω ατυχήματος.Καταβάλλεται το εφάπαξ ποσό που έχει συμφωνηθεί στους δικαιούχους, εάν συμβεί η απώλεια ζωής του ασφαλισμένου λόγω ατυχήματος, μέσα στην περίοδο που προβλέπει το συμβόλαιο.

Θέλω προσφορά