Τι είναι η ιδιωτική ασφάλεια υγείας;

H ανάγκη να διασφαλίσουμε, για εμάς τους ίδιους αλλά και την οικογένειά μας, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας ολοένα και αυξάνεται. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτήν την ανάγκη υπάρχουν 2 επιλογές ή να έχουμε διαθέσιμα χρήματα, ή να κάνουμε ιδιωτική ασφάλεια υγείας.

Με απλά λόγια η ιδιωτική ασφάλεια είναι ένας κουμπαράς στον οποίον πολλοί άνθρωποι βάζουν χρήματα, τα οποία είναι στην διάθεση τους σε περίπτωση ανάγκης.

Ποιές είναι οι παροχές που μπορεί κανείς να εξασφαλίσει με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα;

Όπως η δημόσια υγεία έτσι και η ιδιωτική ασφάλιση υγείας χωρίζετε σε δύο υπο-κατηγορίες:

  • την πρωτοβάθμια περίθαλψη (εξωνοσοκομειακά προγράμματα) που περιλαμβάνει επισκέψεις σε ιατρούς, διαγνωστικές εξετάσεις, φυσικοθεραπείες, φάρμακα κλπ
  • την δευτεροβάθμια περίθαλψη (νοσοκομεικά προγράμματα) που αφορά οτιδήποτε γίνει μετά την εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο πχ τα έξοδα Δωματίου και Τροφής, τις αμοιβές θεράποντος ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, τις διαγνωστικές και άλλες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της νοσηλείας, τα φάρμακα, τα διάφορα αναλώσιμα κ.λ.π.

Η ασφαλιστική αγορά έχει προγράμματα με τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε μια απο τις δύο κατηγορίες ή ολοκληρωμένη κάλυψη.