Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

Δευτεροβάθμια Περίθαλψη ή Νοσοκομειακή Περίθαλψη περιλαμβάνει την εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικός ασθενής (πάνω από 24ωρη παραμονή) και συμπεριλαμβάνει όλες τις δαπάνες οι οποίες είναι ιατρικώς απαραίτητες για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου και οι οποίες μπορεί να αφορούν: τα έξοδα Δωματίου και Τροφής, τις αμοιβές θεράποντος ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, τις διαγνωστικές και άλλες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της νοσηλείας, τα φάρμακα, τα διάφορα αναλώσιμα κ.λπ.