Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια περίθαλψη;

Τα προγράμματα ασφάλισης Πρωτοβάθμιας ή Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης καλύπτουν ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική περίθαλψη και γενικότερες υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής. Είναι προγράμματα τα οποία σχεδιάζονται με κύριο άξονα την πρόληψη και καλύπτουν περιστατικά υγείας που δεν απαιτούν εισαγωγή του ασφαλιζομένου σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικού ασθενή.

Ενδεικτικά κάποιες από τις προσφερόμενες καλύψεις των προγραμμάτων Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης είναι οι εξής:

 • Εξωνοσοκομειακές διαγνωστικές εξετάσεις
 • Επισκέψεις σε ιατρεία
 • Ιατρικές Επισκέψεις κατ’ οίκον
 • Φυσιοθεραπείες από συμβεβλημένους φυσιοθεραπευτές
 • Προγεννητικό Έλεγχο
 • Επίδομα τοκετού
 • Ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check-up)

Τα προγράμματα ασφάλισης Δευτεροβάθμιας ή Νοσοκομειακής Περίθαλψης αφορούν στην εισαγωγή του ασφαλιζόμενου, ως εσωτερικού ασθενή, σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και καλύπτουν τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασθενή. Με τα ιδιωτικά προγράμματα κάλυψης νοσοκομειακών δαπανών έχετε στη διάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή, ένα σημαντικό κεφάλαιο ώστε σε περίπτωση ανάγκης να είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Ανάλογα με το εξειδικευμένο πρόγραμμα νοσοκομειακής ασφάλισης που θα επιλέξετε, μπορούν να καλυφθούν ενδεικτικά οι εξής δαπάνες:

 

 • Έξοδα νοσηλείας σε δωμάτιο και διατροφής
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας & Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας
 • Δαπάνες αισθητικών χειρουργικών επεμβάσεων εξαιτίας καλυπτόμενου ατυχήματος
 • Αμοιβές ιατρών, χειρουργού και αναισθησιολόγου
 • Δαπάνη φαρμάκων, αναλώσιμων και διαγνωστικών ή άλλων εξετάσεων που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια νοσηλείας του ασθενή (π.χ. μικροβιολογικές αναλύσεις, ακτινολογικές εξετάσεις, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες)
 • Έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων
 • Μεταφορά προς το νοσοκομείο όταν είναι ιατρικά επιβεβλημένο
 • Δαπάνη αποκλειστικής νοσοκόμας
 • Μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος