Έως και 39% πιο ακριβά τα παιδικά προγράμματα υγείας του ανταγωνισμού

Από μια πρόσφατη έρευνα κόστους ασφάλισης παιδιών 0 έως 15 ετών που πραγματοποιήσαμε για προγράμματα νοσηλείας μείναμε πραγματικά έκπληκτοι με τις τεράστιες συνολικές διαφορές των τιμολογίων! Συγκρίναμε λοιπόν τα παιδικά προγράμματα υγείας του ανταγωνισμού με αντίστοιχους συνδυασμούς καλύψεων στο Bewell και αθροίσαμε το συνολικό κόστος ασφάλισης από νεογνό έως και παιδί ηλικίας 15 ετών. Tα αποτελέσματα μας άφησαν άφωνους!

Πρώτον διαπιστώσαμε ότι στη σύγκριση του bewell με τους 5 κυριότερους ανταγωνιστές μας, ΟΛΟΙ ήταν ακριβότεροι από πλευράς του συνολικού κόστους ασφάλισης (0-15 ετών) από εμάς!

Δεύτερον ανακαλύψαμε ότι η διαφορά στο συνολικό κόστος φθάνει ακόμη και το 39%!

Για τη σύγκριση χρησιμοποιήσαμε τις εξής καλύψεις: Πλήρες δίκτυο νοσοκομείων, δίκλινη (Β’ θέση) νοσηλείας, συμμετοχή €1.500 ανά έτος ή ανά νοσηλεία αντίστοιχα με το συγκρινόμενο πρόγραμμα του ανταγωνισμού και τις πλησιέστερες καλύψεις μας για το ανώτατο όριο ασφάλισης, επείγοντα περιστατικά και φροντίδα πριν και μετά.

Παραθέτουμε μια από τις συγκρίσεις μας με πολύ γνωστή ανταγωνιστική εταιρία που δείχνει ότι ο πελάτης μπορεί να πληρώσει από 1.038€έως €1.230 παραπάνω σε βάθος 15 ετίας. Ποσά που αντιστοιχούν με ποσοστiαίες διαφορές 31%-39%.

Μπορεί η αρχική διαφορά στην έναρξη ενός συμβολαίου (0 ετών), να μην φαίνεται μεγάλη, αλλά το γεγονός ότι το τιμολόγιο του bewell βασίζεται σε ενιαία τιμή μεταξύ 0 και 15 ετών -σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό που αυξάνει τις τιμές ηλικιακά στα παιδιά -οδηγεί σε μεγάλες διαφορές κόστους συνολικά!

Πυγή: INTERAMERICAN