Επείγοντα Περιστατικά

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού που δεν απαιτεί νοσηλεία, καλύπτονται τα έξοδα για την αντιμετώπισή του.

Κάλυψη ιατρικών αμοιβών και πράξεων, εξετάσεων, φαρμάκων και υλικών

Κάλυψη σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία, στα Κέντρα Υγείας, και στα Πολυϊατρεία Medifirst

Άμεση Ιατρική Βοήθεια, μέσω της 24ωρης Γραμμής Υγείας 1010

Καλύψεις & Παροχές

Ένα επείγον περιστατικό υγείας μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε στιγμή και απαιτεί άμεση διάγνωση και αντιμετώπιση. Με το πρόγραμμα Επείγοντα Περιστατικά, μπορείτε να καλύψετε τα απαιτούμενα έξοδα για διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, ιατρικές πράξεις και αμοιβές ιατρών.

Κάλυψη για αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού

Άμεση Ιατρική Βοήθεια

Σχεδιάστε εσείς το πρόγραμμά σας!

Επιλέξτε μέσα από ένα ευρύ φάσμα επιλογών και αποκτήστε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα υγείας που ανταποκρίνεται στις πραγματικές σας ανάγκες.

Ποσό κάλυψης:

  • έως 500€ ή έως 1.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο

 

Ποσοστό συμμετοχής στα έξοδα

  • 20% συμμετοχή ή μηδενική συμμετοχή

Πηγη: Interamerican