ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ;

1 Πώς λειτουργεί η ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

Όταν κάνουμε ιδιωτική ασφάλεια υγείας, στην πράξη κάνουμε μια συμφωνία με μια ασφαλιστική εταιρία: Η εταιρία αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα για τη φροντίδα της υγείας μας σε περίπτωση που χρειαστεί, ενώ εμείς πληρώνουμε στην εταιρία ένα ποσό κάθε χρόνο.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ενώ το ποσό που πληρώνουμε ονομάζεται ασφάλιστρο. Οι όροι της συμφωνίας περιλαμβάνονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και ονομάζονται όροι ασφάλισης. Το όριο μέχρι το οποίο η ασφαλιστική εταιρία θα καλύψει τα έξοδα λέγεται όριο ασφαλιστικής κάλυψης.

Η ασφαλιστική εταιρία ασφαλίζει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων και εισπράττει ασφάλιστρα από όλους. Έτσι μπορεί να καλύψει τα έξοδα που προκύπτουν, όταν μερικοί ασφαλισμένοι της ασθενήσουν.

Καθώς τα έξοδα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της υγείας μας μπορεί να φτάσουν σε υψηλά και απρόβλεπτα επίπεδα, η ιδιωτική ασφάλιση υγείας καλύπτει μια πραγματική και σημαντική ανάγκη.

2 Τι μου προσφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας έχει στόχο να εξασφαλίσει ποιοτική και άμεση φροντίδα υγείας, τη στιγμή που θα τη χρειαστούμε. Οι ασφαλιστικές εταιρίες προσφέρουν πολλές επιλογές, σε κάθε βαθμίδα περίθαλψης, ώστε να καλύπτουν αποτελεσματικά τις σύγχρονες ανάγκες. Έτσι έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το πρόγραμμα ασφάλισης υγείας που πραγματικά ανταποκρίνεται στις δικές μας ανάγκες και οικονομικές δυνατότητες.

Με την ασφάλιση της υγείας μας έχουμε τη σιγουριά ότι θα είμαστε σε θέση να φροντίσουμε την υγεία μας με τον καλύτερο τρόπο: Ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε προληπτικούς ελέγχους, ότι θα έχουμε άμεση πρόσβαση, χωρίς αναμονές, στις πιο σύγχρονες ιατρικές υπηρεσίες και μεθόδους θεραπείας, σε ένα μοντέρνο και φιλικό περιβάλλον. Πάνω απ’ όλα, όμως, έχουμε τη σιγουριά ότι θα είμαστε σε θέση να φροντίσουμε την υγεία μας χωρίς να σκεφτόμαστε τα έξοδα.

3 Χρειάζομαι και ιδιωτική ασφάλιση υγείας εφόσον καλύπτομαι από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας;

Η ιδιωτική ασφάλεια υγείας λειτουργεί συμπληρωματικά με τη δημόσια ασφάλιση της υγείας, καθώς συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού ταμείου. Επίσης η ιδιωτική ασφάλεια δίνει τη δυνατότητα για ταχύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Η χρήση του Δημόσιου Φορέα ασφάλισης σε συνδυασμό με τη χρήση της ιδιωτικής ασφάλισης είναι ο καλύτερος συνδυασμός για να εξασφαλίσετε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και αποτελεσματική διαχείριση του κόστους.